• دفتر مرکزی : 88082294
  • واحد بازاریابی : 88088829
  • info@Expomehr.ir
  • ساعت کاری دفتر : 9:00 - 17:00

برندسازی و مارکتینگ

برندسازی و مارکتینگ

فرهنگ مهر پاد در کنار فعالیت های برگزاری نمایشگاه و همایش های ملی و بین المللی همراه مشتریان خود است تا در برندسازی و بازاریابی موفق باشند.

کادری مجرب، تحصیلکرده و با تجربه مفید در کنار مشتریان قرار می گیرند تا بتوانند با اشتراک گذاری تجربیات، دانش و آموخته های خود بتوانند رشد و توسعه مشتریان را رقم بزنند.

همکاری های مفید علمی و عملی با مراکز آموزش عالی و سازمان ها و شرکت های خصوصی گواه ادعای ما است.