• دفتر مرکزی : 88082294
  • واحد بازاریابی : 88088829
  • info@Expomehr.ir
  • ساعت کاری دفتر : 9:00 - 17:00

درباره ما

درباره ما

با توجه به ضرورت دانایی و مهارت‌های مدیران و کارشناسان سازمان‌ها، ارایه­ي خدمات آموزشی به عنوان یکی از مأموریت‌های گروه فرهنگ مهر برگزیده شده است. از همان بدو تأسیس این گروه، فعالیت‌های آموزشی از جمله کنفرانس‌های تخصصی و دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در دستور کار بوده است.

همچنين محیط‌های کسب و کار و مراکز علمی در راستای اهداف خود اقدام به برگزاری نشست‌های مختلف در داخل و بیرون از سازمان خود می‌نمایند. کنفرانس‌ها و همایش‌های علمی، مجامع عمومی، کارگاه‌های آموزشی، جشن‌های سازمانی،... از جمله نشست‌های مرسوم می‌باشد.

ما با هدف پشتیبانی حرفه‌ای از برگزاری این مجامع و نشست‌ها، خدمات یکپارچه شامل طراحی، آماده‌سازی و اجرای کلیه­ي فعالیت‌های مرتبط با برگزاری شایسته این مجامع را ارایه می‌نمایيم.